تخریب

تخریب مکانیکی
این روش معمولا در ساختمان های بتنی و بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد
تخریب دستی
این روش یکی از روش های معمول در تخریب ساختمان های نسبتا کوچک می باشد.