درباره ما

ما که هستیم ؟

دیدار با اعضای تیم و محل کار ما

گروه فنی و مهندسی آرشیت بنای ایرانیان عمران از سال1390، با هدف اجرای پروژه های پایدارسازی در تهران شروع به کار نموده و از آن تاریخ تا کنون در نقاط مختلف تهران موفق به پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ شده است.

افزایش قابلیت های فنی و اجرایی و بهبود مستمر در اجرا و کیفیت همواره از اهداف این گروه بوده است. پایدارسازی دیواره های گود با ابعاد مختلف و عمق های مختلف به روش نیلینگ از فعالیتهای این گروه می باشد که با همکاری با تیم طراحی و مشاور مجرب و تیم اجرایی مجرب موفق به ارائه پروژه های پایدارسازی با کیفیت و مطابق با استانداردهای موجود شده است.

به کارگیری و استفاده از مهندسان مجرب و تکنسینهای متخصص و کارگران متبحر باعث گردیده تا اجرا با کیفیت مناسب و مورد تأیید و نظر کارفرما و دستگاه نظارت امکان پذیرد.

 

اهتمام به رعایت اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست نیز همانند التزام به مقررات فنی در دستور کار کلیه عوامل اجرایی قراردارد.