این روش معمولا در ساختمان های بتنی و بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد

 

روش تخریب مکانیکی معمولا در ساختمان های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش از ماشین آلات و ابزارآلات مکانیکی نظیر

پیکور و بیل مکانیکی و یا گوی های سنگین استفاده می شود.