این روش یکی از روش های معمول در تخریب ساختمان های نسبتا کوچک می باشد.

استفاده از افراد مجرب و رعایت کامل نکات ایمنی و HSE دارای اهمیت بسیار بالایی است.

از ویژگیهای روش تخریب دستی این است که جداسازی و دسته بندی مصالح به آسانی امکان پذیر است.